Royal Online สมัครสมาชิก Royal Online สมัคร Royal GClub

Royal Online สมัครสมาชิก Royal Online สมัคร Royal GClub สมัครสมาชิก GClub สมัครเล่นเกมส์ GClub สมัครสมาชิกจีคลับ สมัคร GClub Casino

แบบฟอร์ม 8.5 JJB SPORTS25 กุมภาพันธ์ 2554 06:30 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออลอนดอน–( BUSINESS WIRE )-แบบฟอร์ม8.5(EPT/RIการเปิดเผยการซื้อขายสาธารณะโดยผู้ค้าหลักที่ได้รับการยกเว้นซึ่งมีสถานะเป็นตัวกลางที่ได้รับการยอมรับซึ่งซื้อขายในความสามารถในการให้บริการแก่ลูกค้กฎ

8.5 ของรหัสการครอบครอง (“รหัส”1. ข้อมูลสำค(a) ชื่อของผู้ค้าหลักที่ได้รับการยกเว้นPanmure Gordon (สหราชอาณาจักร) จำก(ข) ชื่อของผู้ทำคำเสนอซื้อ/ผู้เสนอซื้อที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ทเกี่ยวข้องกับแบบฟอร์มนีใช้แบบฟอร์มแยกต่างหากสำหรับผู้ทำคำเสนอซื้อแต่ละราเจเจบี สปอร์(c) ชื่อของ

ฝ่ายในข้อเสนอซึ่งเชื่อมต่อกับผู้ค้าหลักที่ได้รับการยกเว้นเจเจบี สปอร(ง) วันที่ดำเนินกา24 กุมภาพันธ์ 2(จ) EPT ได้เปิดเผยก่อนหน้านี้ หรือมีการเปิดเผยในวันนี้ ภายใต้หลักปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอนี้ของบุคคลอื่นหรือไมไม่2. ซื้ายโดยผู้ค้าหลักที่ได้รับการยกเว(ก) การ ซื้อและการขระดับของการ

รักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อซื้อ/ขายจำนวนหลักทรัพย์ทั้งห ราคงสุดต่อหน่วยที่จ่าย/รับราคาต่ำสุดต่อหน่วยที่จ่าย/รORD 1ซื้15,0026 2 ธุรกรรมอนุพันธ์ (นอกเหนือจากทางเลือกระดับของการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้รายละเอียดสินคเช่น CFลักษณะการซื้อขเช่น การเปิด/ปิดตำแหน่ง Long/Short การ

เพิ่ม/ลดตำแหน่ง Long/Sho หลักทรัพย์อ้างอิงราคาต่อหน่ว(ค) ธุรกรรมออปชั่นเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่มีอยู(i) การเขียน การขาย การซื้อ หรือการเปลี่ยนแปลระดับของการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้รายละเอียดสินค้าเช่น ตัวเลือกการโทการเขียน การซื้อ การขาย เปลี่ยนแปลง ฯลฯจำนวนหลักทรัพย์ที่

เกี่ยวข้องกับตัวเลือกคาใช้สิทธิต่อหน่วยพิมเช่น อเมริกา ยุโรป เป็นต้วันหมดอายเงินทางเลือกที่จ่าย/ได้รับต่อหน่ว(ii) การออกกำลังการะดับของการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้รายละเอียดสินคเช่นตัวเลือกการโจำนวนหลักทรัพย์ราคาใช้สิทธิต่อหน่ว(ง) การซื้อขายอื่น ๆ (รวมถึงการจองซื้อหลักทรัพย์ระดับของ

การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้ลักษณะการซื้อขเช่น การสมัครสมาชิก การแปลงรายละเอียาคาต่อหน่วย (ถ้ามีควรระบุสกุลเงินของราคาทั้งหมดและจำนวนเงินอื่นในกรณีที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องมากกว่า 1 ประเภทของผู้ทำคำเสนอซื้อหรือผู้เสนอขายหลักทรัพย์ที่มีชื่อตาม 1(ข) ให้คัดลอกตารางที่

2(ก) (ข) (ค) หรือ (ง) (ตามความเหมาะสม) สำหรับแต่ละหลักทรัพย์เพิ่มเติม ระดับของการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องใ3. ข้อมูลอื่น(a) ค่าสินไหมทดแทนและการจัดการอื่นๆ

รายละเอียดของการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือข้อตกลงทางเลือก หรือข้อตกลงหรือความเข้าใจทั้งที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจเป็นตัวชักจูงให้จัดการหรืองดเว้นจากการซื้อขายที่ผู้ค้าหลักที่ได้รับการยกเว้นเป็นผู้เปิดเผยข้อมูลและบุคคลใด ๆ ในข้อเสนอหรือ บุคคลใดก็ตามที่กระทำการร่วมกับฝ่ายที่เสนอ:หากไม่มีข้อตกลง การจัดเตรียม หรือความเข้าใจดังกล่าว ให้ระบุว่า “ไม่มี”

ไม่(b) ข้อตกลง การจัดเตรียม หรือความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเลือกหรือตราสารอนุพันธรายละเอียดของข้อตกลง การเตรียมการ หรือความเข้าใจทั้งที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการระหว่างผู้ค้าหลักที่ได้รับการยกเว้นซึ่งทำการเปิดเผยข้อมูลและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกั(i) สิทธิในการออกเสียงของหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

ภายใต้ทางเลือกใดๆ; หรื(ii) สิทธิในการออกเสียงหรือการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องในอนาคตซึ่งมีการอ้างอิงตราสารอนุพันธ์:หากไม่มีข้อตกลง การจัดเตรียม หรือความเข้าใจดังกล่าว ให้ระบุว่า “ไม่มไม่มวันที่เปิดเผย:25 กุมภาพันธ์ 25ชื่อผู้ติดต่อ:กฎหมายจอร์เจีย

หมายเลขโทรศัพท์020 7614 83การเปิดเผยต่อสาธารณะภายใต้กฎข้อ 8 ของหลักจรรยาบรรณจะต้องส่งไปยังบริการข้อมูลด้านกฎระเบียบ และต้องส่งอีเไปยัง Takeover Panel ที่monitor@disclosure.org.uk หน่วยเฝ้าระวังตลาดของ Panel พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อกำหนดการเปิดเผยการซื้อขาย

ของ Code ที่หมายเลข +44 (0)20 7638 01สามารถดูรหัสได้บนเว็บไซต์ของ Panel ที่www.thetakeoverpanel.org.uรหัสหมวด: FEหมายเลขลำดับ: 26289เวลาที่ได้รับ (ชดเชยจาก UTC): 20110225T112348+000ติดต่อ

Amazon Web Services ยังคงทำให้การเปิดใช้แอปพลิเคชันใน AWS Cloud ง่ายขึ้น—ขอแนะนำ AWS CloudFormationขณะนี้นักพัฒนาและธุรกิจต่างๆ สามารถสร้างและจัดเตรียมทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐาน AWS ได้โดยอัตโนมัติ

25 กุมภาพันธ์ 2554 03:01 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออกซีแอตเทิล–( BUSINESS WIRE)–Amazon Web Services LLC, (AWS) บริษัทในเครือของ Amazon.com (NASDAQ: AMZN) ประกาศเปิดตัว AWS CloudFormation ซึ่งเป็นวิธีง่ายๆ สำหรับนักพัฒนาและธุรกิจในการสร้างคอลเล็กชันทรัพยากร AWS ที่เกี่ยวข้องและจัดเตรียมอย่างเป็นระเบียบและคาดการณ์ได้ . ลูกค้าสามารถใช้เทมเพลตตัวอย่างของ AWS CloudFormation หรือสร้างเทมเพลตของตนเองเพื่ออธิบายทรัพยากร AWS ที่จำเป็นในการเรียกใช้

แอปพลิเคชัน จากนั้น AWS CloudFormation จะจัดการความซับซ้อนของการจัดเตรียมทรัพยากรเหล่านั้นตามลำดับที่จำเป็น ดังนั้นนักพัฒนาจึงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการจัดลำดับหรือการพึ่งพาระหว่างกัน AWS CloudFormation พร้อมใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ลูกค้าจ่ายเฉพาะทรัพยากร AWS ที่จำเป็นในการเรียกใช้แอปพลิเคชันของตน หากต้องการเริ่มต้นใช้งาน AWS CloudFormation โปรดไปที่http://aws.amazon.com _

“เราได้ผสานรวมการจัดการสำหรับ AWS CloudFormation เข้ากับบริการ Ylastic และกำลังจะเปิดตัวในวันนี้ บริการใหม่นี้ช่วยลดความยุ่งยากในการปรับใช้ทรัพยากร และทำให้ง่ายต่อการสร้างแอพพลิเคชั่นสำหรับองค์กรและธุรกิจที่ใช้ระบบคลาวด์ที่หลากหลาย”Volcom รายงานผลประกอบการประจำปี 2553 ไตรมาสที่สี่และทั้งปีเลือกไฮไลท์รายรับรวมในไตรมาสที่สี่เพิ่มขึ้น 22.4% เป็น 78.6 ล้านดอลลาร์ รายได้สุทธิ 1.6 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.07 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลรายรับรวมทั้งปีเพิ่มขึ้น 15.2% เป็น 323.2 ล้านดอลลาร์ รายรับสุทธิ 22.3 ล้านดอลลาร์ หรือ

0.91 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลสร้างความโดดเด่นด้วยการเติบโตของรายได้ต่อปี 30.3% เป็น 27.5 ล้านเหรียญสหรับริษัทจะซื้อกิจการร้าน Volcom Outlet จำนวน 10 แห่งจากผู้รับใบอนุญา24 Royal Online กุมภาพันธ์ 2554 16:01 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออคอสตา เมซา, แคลิฟอร์เนีย–( บิสิเนส ไวร์ )–Volcom

, Inc. (NASDAQ:VLCM) ประกาศผลประกอบการทางการเงินสำหรับไตรมาสที่สี่และทั้งปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทยังกล่าวอีกว่า บริษัทได้ลงนามในข้อตกลงขั้นสุดท้ายเพื่อ ซื้อสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของร้านค้า Volcom ที่มีอยู่ 10 แห่งจากผู้รับใบอนุญา“ผลงานของเราในไตรมาสที่สี่

และทั้งปีเป็นไปตามเป้าหมายและสะท้อนถึงปีที่น่ายกย่องสำหรับทีม Volcom และ Electric”ทวีตนีสำหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2010 รายได้รวมเพิ่มขึ้น 22.4% เป็น 78.6 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 64.2 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่ของปี 2009 รายได้รวมในส่วนของบริษัทในสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 54.3 ล้าน

ดอลลาร์ เทียบกับ 46.0 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีก่อน รายได้รวมในส่วนยุโรปของบริษัทอยู่ที่ 12.8 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 12.9 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2552 รายได้รวมในส่วนไฟฟ้าของบริษัทอยู่ที่ 6.4 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 5.3 ล้านดอลลาร์ในปี 2552 รายได้รวมในส่วน

ออสเตรเลียของบริษัทอยู่ที่ 5.1 ล้านดอลลาร์ Richard Woolcott ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Volcom กล่าวว่า “ผลประกอบการของเราในไตรมาสที่สี่และทั้งปีเป็นไปตามเป้าหมาย และสะท้อนถึงปีที่น่ายกย่องสำหรับทีม Volcom และ Electric” “เราทำกำไรได้อย่างมีนัยสำคัญตลอดปี 2010

ผลักดันการเติบโตของรายได้และส่วนแบ่งการตลาดสำหรับแบรนด์ของเราในระดับโลก ในขณะที่เราวางตำแหน่งตัวเองในการแข่งขันในปีต่อๆ ไป Volcom และ Electric มีโอกาสเติบโตที่แข็งแกร่งซึ่งเป็นไปได้และมุ่งเน้นที่ความสามารถของเราในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมและมีคุณภาพซึ่งมีรากฐานมา

จากกีฬาและไลฟ์สไตล์ที่เป็นมรดกตกทอดของเรา ขณะที่เราโจมตีในปี 2554 ฉันมั่นใจในแผนของเราและภูมิใจในทีมที่ทุ่มเทและเติบโตของเรามากกำไรขั้นต้นรวมสำหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2010 อยู่ที่ 35.3 ล้านดอลลาร์ เท่ากับ 45.0% ของรายได้ทั้งหมด เทียบกับ 31.6 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเท่ากับ 49.2% ขอ

งรายได้ทั้งหมดในไตรมาสที่สี่ของปี 2009 การลดลงของอัตรากำไรขั้นต้นรวมสะท้อนถึงอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลง ในส่วนสหรัฐอเมริกา ชดเชยด้วยอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงขึ้นในส่วนไฟฟ้าของบริษัค่าใช้จ่ายในการขาย ทั่วไป และการบริหารตามเกณฑ์รวมอยู่ที่ 34.0 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่ของปี 2553 เทียบกับ 28.1 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันในปี 2552

รายได้สุทธิสำหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2010 อยู่ที่ 1.6 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.07 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด เทียบกับ 3.4 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.14 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดในไตรมาสที่สี่ของปี 2009

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนระยะสั้นรวม 90.3 ล้านดอลลาร์ และไม่มีหนี้สินระยะยาว ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมอยู่ที่ 217.0 ล้านดอลลาร์ ณ สิ้นปีVolcom เพื่อซื้อร้านค้าเอาท์เล็ต

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์โดยตรงต่อผู้บริโภคของบริษัท Volcom ได้ลงนามในข้อตกลงขั้นสุดท้ายเพื่อยุติข้อตกลงใบอนุญาตร้าน Volcom ปัจจุบันและซื้อสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของร้านร้าน Volcom ที่มีอยู่ 10 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ที่แคลิฟอร์เนีย (4) รัฐเนวาดา (3), วอชิงตัน (2) และยู

ทาห์ (1) บริษัทคาดว่าจะทำธุรกรรมเสร็จสิ้นภายในกลางปี ??2554 ไม่มีการเปิดเผยเงื่อนไขของการทำธุรกรรมแนวโน้มการเงินไตรมาสแรกและทั้งปี 2554

สำหรับไตรมาสแรกปี 2554 ปัจจุบัน บริษัทคาดว่ารายได้รวมทั้งหมดจะอยู่ที่ประมาณ 83 ล้านดอลลาร์ถึง 86 ล้านดอลลาร์ (คิดเป็นการเติบโตแบบปีต่อปีระหว่าง 7% ถึง 11%) และกำไรสุทธิต่อหุ้นปรับลดทั้งหมดอยู่ในช่วง 0.16 ดอลลาร์ถึง 0.19 ดอลลาร์

ในการแสดงแนวโน้มทางการเงินสำหรับทั้งปี Volcom ตั้งข้อสังเกตว่าคาดว่ารายรับรวมทั้งหมดจะอยู่ที่ประมาณ 366 ล้านดอลลาร์ถึง 371 ล้านดอลลาร์ (คิดเป็นการเติบโตปีต่อปีระหว่าง 13% ถึง 15%) และกำไรต่อหุ้นปรับลดทั้งหมดในช่วง จาก $1.08 ถึง $1.14ข้อมูลการประชุมทางโทรศัพท์

บริษัทจะจัดการประชุมทางโทรศัพท์ในวันนี้เวลาประมาณ 16:30 น. ET เพื่อหารือเกี่ยวกับผลประกอบการทางการเงินและแนวโน้มของบริษัทในรายละเอียดเพิ่มเติม การประชุมทางโทรศัพท์จะมีให้สำหรับผู้ที่สนใจผ่านการถ่ายทอดสดเสียงทางอินเทอร์เน็ตที่www.volcom.com การเล่นโทรศัพท์ของการประชุมทางโทรศัพท์จะมีให้บริการจนถึงเวลา 23:59 น. ET วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม ผู้ฟังควรโทรไปที่ (800) 642-1687 (ในประเทศ) หรือ (706) 645-9291 (ระหว่างประเทศ) และใช้หมายเลขการจอง 39610702 .เกี่ยวกับวอลคอม อิงค์

Volcom เป็นผู้ออกแบบนวัตกรรม นักการตลาด และผู้จัดจำหน่ายเสื้อผ้า เครื่องประดับ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับเยาวชนชายและสตรีคุณภาพระดับพรีเมียม แบรนด์ Volcom ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ The Stone คือแรงผลักดันของนักกีฬา ความคิดสร้างสรรค์ และการคิดไปข้างหน้า Volcom ปฏิบัติตามคำขวัญที่ว่า “เยาวชนต่อต้านการจัดตั้ง” อย่างต่อเนื่อง และแบรนด์ได้รับแรงบันดาลใจจากพลังของวัฒนธรรมเยาวชน ผลิตภัณฑ์แบรนด์ Volcom จำหน่สายที่กำลังขยายตัว

โดยรวมแล้วผมพอใจกับผลประกอบการของบริษัทในปี 2010 ในปี 2011 เราจะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีที่จะมอบประสบการณ์การใช้งานตามที่ลูกค้าคาดหวังในอนาคต”เอาท์ลุค 2011

ในปี 2554 เราคาดว่ารายได้จากหน่วยธุรกิจผู้บริโภคของเราจะหดตัวเล็กน้อยอันเป็นผลมาจากการลดลงของขนาดของตลาด PND และการลดลงของราคาที่จำกัด ส่วนหนึ่งได้รับการชดเชยด้วยการเสริมความแข็งแกร่งของส่วนแบ่งการตลาด การขยายตัวทางภูมิศาสตร์ และการเติบโตของเนื้อหาและบริการ

ยานยนต์คาดว่าจะขยายความร่วมมือที่มีอยู่ นำเสนอบริการแบบเรียลไทม์ และประกาศการชนะสัญญาใหม่ การออกใบอนุญาตจะขยายขีดความสามารถในการจัดส่งผลิตภัณฑ์เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถานะของเราในตลาดภาครัฐ องค์กร และตลาดไร้สาย Business Solutions ตั้งเป้าที่จะทำผลงานได้ดีกว่าตลาดการจัดการยานพาหนะในยุโรปที่คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตของ 10 ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ โดยรวมแล้วเราคาดว่ารายได้จะใกล้เคียงกับปี 2553

TomTom ได้พัฒนาเนื้อหาหลัก ความรู้ และเทคโนโลยีที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อสร้างประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีที่สุดสำหรับการนำทางในรถยนต์ เราจะลงทุนในทรัพย์สินเหล่านี้เพื่อนำผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ออกสู่ตลาด ปี 2554 จะเห็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น โดยหลักๆ มาจากการพัฒนาและกิจกรรมเชิงพา

ณิชย์ ในขณะที่เราพัฒนาเทคโนโลยีและความสามารถของเราเพื่อเร่งการเติบโตของเราในกลุ่มยานยนต์และโซลูชั่นธุรกิจ เมื่อรวมกับเนื้อหาและบริการที่เพิ่มขึ้นในส่วนประสมรายได้ของเราและระดับหนี้สินที่ลดลง ส่งผลให้คาดการณ์ว่ากำไรต่อหุ้นจะคงที่ในวงกว้าในไตรมาสนี้ ส่วนแบ่งการตลาด PND ของ TomTom ในยุโรป (สูงสุด 16 อันดับ) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเพิ่มขึ้นจาก 46% เป็น 49% ขนาดตลาดในยุโรปอยู่ที่ 3.5 ล้านหน่วย (ไตรมาส 4 ปี 2552: 4.3 ล้าน; ไตรมาส 3 ปี 2553: 3.5 ล้าน) ในอเมริกาเหนือ ส่วนแบ่งการตลาดของเราเพิ่ม

ขึ้นจาก 29% ในไตรมาสที่สี่ของปีที่แล้วเป็น 32% ในปีนี้ ขนาดตลาดในอเมริกาเหนืออยู่ที่ 6.5 ล้านยูนิต (ไตรมาสที่ 4 ปี 2009: 8.6 ล้านยูนิต; ไตรมาสที่ 3 ปี 2010: 2.8 ล้านยูนิต)เปิดตัว GO LIVE ช่วงพรีเมียมที่เชื่อมต่อและช่วงกลางที่เชื่อมต่อ Via LIVE เปิดตัวและได้รับการตอบรับอย่างดี

ขนาดตลาด PND ในช่วงเทศกาลวันหยุดในไตรมาสที่สี่มีขนาดเล็กกว่าที่คาดไว้ แต่รายได้ได้รับการสนับสนุนจากการเติบโตของส่วนแบ่งตลาด ราคาขายที่เพิ่มขึ้น และรายได้จากเนื้อหาและบริการที่สูงขึ้น เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของ TomTom Consumer ในการก้าวเข้าสู่ตลาดกีฬาและฟิตเนสที่เติบโตอย่าง

รวดเร็ว เมื่อเริ่มต้นปีใหม่ เราได้ประกาศความร่วมมือกับ Nike เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์สำหรับนักวิ่งในไตรมาสที่สองของปี 2554หน่วยธุรกิจยานยนต์ของเราประกาศขยายความร่วมมือครั้งสำคัญกับพันธมิตรที่มีอยู่ ผลิตภัณฑ์ Blue&Me TomTom ได้ขยายไปยังรุ่น Fiat Doblo, Fiat 500, Qubo และ Iveco

ECODAILY เราจะจัดหาโซลูชั่นสำหรับ Toyota Aygo และร่วมกับ FUJITSU TEN เราจะจัดหา PND แบบฝังสำหรับ Subaru Forester และ Impreza ในสหรัฐอเมริกานอกจากนี้ เรายังได้ประกาศขยายข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้เนื้อหาของเรากับ MiTAC เพื่อรวม Magellan ซึ่งเป็นแบรนด์ PND ที่ใหญ่เป็น

อันดับสามในสหรัฐอเมริกา เพื่อเพิ่มแบรนด์ Mio และ Navman บรรลุข้อตกลงกับผู้ผลิตสมาร์ทโฟน HTC เพื่อจัดหาแผนที่ของเราสำหรับแอปพลิเคชันระบุตำแหน่งของพวกเขา นี่คือตัวอย่างเป้าหมายของผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือบางรายที่ต้องการควบคุมประสบการณ์การนำทางของผู้ใช้ มีการประกาศความร่วมมือครั้ง

ใหม่กับ AutoNavi ผู้ให้บริการเนื้อหาแผนที่และการนำทางและโซลูชั่นตามตำแหน่งชั้นนำของจีน โดยมุ่งเน้นที่ตลาด OEM ยานยนต์Business Solutions เปิดตัวรุ่นพรีเมียมใหม่สำหรับตลาดการนำทางรถบรรทุก PRO 7100 TRUCK ซึ่งขยายขอบเขตการจำกัดการเข้าถึงที่ส่งผลต่อยานพาหนะขนาดใหญ่ในยุโรป ในไตรมาสนี้ จำนวนการสมัคร WEBFLEET เพิ่มขึ้น 12,000 เป็น 134,000

เราให้ความสำคัญกับทรัพย์สินทางปัญญาและการปกป้องนวัตกรรมของเราอย่างจริงจัง ภายในสิ้นปี 2010 เราได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรมากกว่า 3,450 รายการทั่วโลกการตรวจสอบทางการเงินรายได้รายได้ของกลุ่มอยู่ที่ 516 ล้านยูโรในไตรมาสนี้ ลดลง 3% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว (ไตรมาส 4 ปี

2552: 533 ล้านยูโร) และเพิ่มขึ้น 38% ตามลำดับ (ไตรมาส 3 ปี 2553: 375 ล้านยูโร) เมื่อเทียบเป็นรายปี การลดลงของรายได้สำหรับผู้บริโภคถูกชดเชยบางส่วนด้วยรายได้ที่เพิ่มขึ้นใน

หน่วยธุรกิจอีกสามหน่วยที่เหลือ ซึ่งช่วยขยายฐานรายได้ของบริษัทให้กว้างขึ้น ตามลำดับ หน่วยธุรกิจทั้งสี่มีการเติบโตโดยมีส่วนร่วมมากที่สุดจากหน่วยธุรกิจผู้บริโภคของเรา

รายได้ของหน่วยธุรกิจผู้บริโภคในไตรมาสที่ผ่านมาอยู่ที่ 406 ล้านยูโร ซึ่งลดลง 42 ล้านยูโรเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว (ไตรมาสที่ 4 ปี 2552: 448 ล้านยูโร) การลดลงนี้อธิบายได้จากยอดขายที่ลดลงทุกปีในช่วงเทศกาลวันหยุดโดยเฉพาะในช่วงวัน Black Friday ในสหรัฐอเมริกา รายได้

ของผู้บริโภคตามลำดับเพิ่มขึ้น 39% (ไตรมาสที่ 3 ปี 2010: 293 ล้านยูโร) โดยได้แรงหนุนจากยอดขายต่อหน่วยที่สูงขึ้นและรายได้จากเนื้อหาและบริการที่เพิ่มขึ้น

รายได้จากยานยนต์ ซึ่งรวมถึงการขายแผนที่และเนื้อหาให้กับบริษัทยานยนต์และซัพพลายเออร์ เพิ่มขึ้น 19 ล้านยูโรหรือ 52% เป็น 55 ล้านยูโร เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว (ไตรมาส 4 ปี 2552: 36 ล้านยูโร) รายได้เพิ่มขึ้นตามลำดับ 33% (ไตรมาส 3 ปี 2010: 41 ล้านยูโร) เนื่องจากรูปแบบการผลิตตามฤดูกาลโดยพันธมิตรด้านยานยนต์ของเรา ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่กำลังวางจำหน่าย และยอดขายเนื้อหาที่แข็งแกร่งในสหรัฐอเมริกา

รายได้ค่าลิขสิทธิ์เพิ่มขึ้น 4 ล้านยูโร หรือ 11% เป็น 39 ล้านยูโร เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว (ไตรมาส 4 ปี 2552: 35 ล้านยูโร) และเพิ่มขึ้น 37% ตามลำดับ (ไตรมาส 3 ปี 2553: 28 ล้านยูโร) ยอดขายที่เพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 4 นั้นเกี่ยวข้องกับผลกระทบตามฤดูกาลในส่วนของการนำทางแบบพกพาและการเติบโตของอินเทอร์เน็ตและส่วนไร้สาย

รายได้จาก Business Solutions เพิ่มขึ้น 2.1 ล้านยูโรหรือ 15% เป็น 15.8 ล้านยูโร (ไตรมาสที่ 4 ปี 2552: 13.7 ล้านยูโร) โดยได้แรงหนุนจากการขายฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมรวมถึงรายได้จากการสมัครสมาชิกที่เพิ่มขึ้น รายได้เพิ่มขึ้นตามลำดับ 3.3 ล้านยูโร (ไตรมาส 3 ปี 2010: 12.5 ล้านยูโร) เนื่องจากฐานสมาชิกของเราเติบโตอย่างต่อเนื่อง

รายได้จากฮาร์ดแวร์สำหรับไตรมาสนี้อยู่ที่ 418 ล้านยูโรทั่วทั้งกลุ่ม ลดลง 7% เมื่อเทียบเป็นรายปี (ไตรมาสที่ 4 ปี 2009: 449 ล้านยูโร) และเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่สามที่ 47% (ไตรมาสที่ 3 ปี 2010: 284 ล้านยูโร)

รายรับจากเนื้อหาและบริการอยู่ที่ 98 ล้านยูโรในไตรมาสนี้ เทียบกับ 85 ล้านยูโรในไตรมาสที่สี่ของปี 2552 เพิ่มขึ้น 16% ผู้สนับสนุนหลักในการเพิ่มขึ้นมาจากการสมัครใช้บริการ HD Traffic รายรับจากเนื้อหาและบริการเพิ่มขึ้น 8% เป็น 98 ล้านยูโรตามลำดับ รายได้จากเนื้อหาและบริการสำหรับไตรมาส

นี้คิดเป็น 19% ของรายได้ทั้งหมด (ไตรมาส 4 ปี 2552: 16%; ไตรมาส 3 ปี 2553: 24%)อัตรากำไรขั้นต้อัตรากำไรขั้นต้นของกลุ่มอยู่ที่ 46% ในไตรมาสนี้ อัตรากำไรขั้นต้นทรงตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว และลดลง 2 จุดตามลำดับ (ไตรมาส 4 ปี 2552: 46%; ไตรมาส 3 ปี 2553: 48%) การลดลงตามลำดับเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ของเราเนื่องจากผลกระทบของเทศกาลวันหยุดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ในไตรมาสนี้ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวมอยู่ที่ 172 ล้านยูโร เพิ่มขึ้น 28% หรือ 38 ล้านยูโรเมื่อเทียบกับไตรมาสที่สี่ของปีที่แล้ว (ไตรมาสที่ 4 ปี 2552: 134 ล้านยูโร) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและการวิจัยพัฒนาที่สูงขึ้น ค่าใช้จ่ายในก

ารดำเนินงานตามลำดับเพิ่มขึ้น 49 ล้านยูโร (ไตรมาส 3 ปี 2553: 123 ล้านยูโร) สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายด้านการตลาดที่สูงขึ้น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อรายได้สำหรับไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นเป็น 33% (ไตรมาส 4 ปี 2552: 25%) และทรงตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (ไตรมาส 3 ปี 2553: 33%)

ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาสำหรับไตรมาสนี้อยู่ที่ 44 ล้านยูโร เพิ่มขึ้น 7.7 ล้านยูโรเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (ไตรมาสที่ 3 ปี 2010: 36 ล้านยูโร) และเพิ่มขึ้น 7.6 ล้านยูโรหรือ 21% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว (ไตรมาสที่ 4 ปี 2009: 37 ล้านยูโร)

ค่าตัดจำหน่ายของเทคโนโลยีและฐานข้อมูลสำหรับไตรมาสนี้อยู่ที่ 23 ล้านยูโร (ไตรมาสที่ 3 ปี 2010: 18 ล้านยูโร, ไตรมาสที่ 4 ปี 2009: 18 ล้านยูโร) การเพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการตัดจำหน่ายเครื่องมือและฐานข้อมูลที่ไม่ได้ใช้งานแล้วแบบเร่งรัดเพียงครั้งเดียว

ค่าใช้จ่ายทางการตลาดสำหรับไตรมาสนี้อยู่ที่ 48 ล้านยูโร เพิ่มขึ้นตามลำดับที่ 180% และเพิ่มขึ้น 86% เมื่อเทียบเป็นรายปี (ไตรมาสที่ 3 ปี 2010: 17 ล้านยูโร ไตรมาสที่ 4 ปี 2009: 26 ล้านยูโร) การเพิ่มขึ้นตามลำดับนี้เป็นผลมาจากรูปแบบตามฤดูกาลของธุรกิจของเราด้วยการใช้จ่ายทางการตลาด

ที่สูงขึ้นในไตรมาสที่สี่ในหน่วยธุรกิจผู้บริโภคของเรา ในปี 2010 เรามีรายจ่ายเพิ่มขึ้นอย่างมากในไตรมาสที่สี่เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ค่าใช้จ่ายทางการตลาดรวมคิดเป็น 9.4% ของรายได้ทั้งหมด เพิ่มขึ้น 4.8 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ และเพิ่มขึ้น 4.5 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบเป็นรายปี (ไตรมาส 3 ปี 2010: 4.6%; ไตรมาส 4 ปี 2009: 4.9%)

ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายทั่วไปและการบริหาร (SG&A) สำหรับไตรมาสนี้อยู่ที่ 54 ล้านยูโร ซึ่งเพิ่มขึ้นตามลำดับ 15% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบเป็นรายปี (ไตรมาส 3 ปี 2010: 47 ล้านยูโร ไตรมาส 4 ปี 2009: 52 ล้านยูโร) การเพิ่มขึ้นตามลำดับนั้นอธิบายได้จาก

กำไรครั้งเดียวในไตรมาสก่อนหน้า ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคิดเป็น 10% ของรายได้ของกลุ่มในไตรมาสปัจจุบัน เทียบกับ 12% ในไตรมาสก่อนหน้าและ 10% ในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว

ผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสนี้อยู่ที่ 65 ล้านยูโร เพิ่มขึ้นตามลำดับที่ 9.8 ล้านยูโรหรือ 18% (ไตรมาสที่ 3 ปี 2010: 55 ล้านยูโร) และลดลง 42% เมื่อเทียบเป็นรายปี (ไตรมาสที่ 4 ปี 2009: 111 ล้านยูโร) สาเหตุหลักมาจาก ต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้น เมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของรายได้ กำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 13% ลดลง 8 จุด เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว (ไตรมาส 4 ปี 2552: 21%) และลดลง 2 จุด ตามลำดับ (ไตรมาส 3 ปี 2553: 15%)ผลลัพธ์ทางการเงิน

ในไตรมาสนี้ เราจ่ายดอกเบี้ย 6.1 ล้านยูโรสำหรับเงินกู้ระยะยาว 683 ล้านยูโรและวงเงินกู้หมุนเวียน 174 ล้านยูโร ค่าตัดจำหน่ายของต้นทุนการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้ระยะยาวและวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนมีจำนวน 1.8 ล้านยูโร ในไตรมาสนี้เราได้ชำระหนี้ระยะยาว 85 ล้านยูโร ดอกเบี้ยจ่ายทั้งหมดสำหรับไตรมาสที่สี่มีจำนวน 8.1 ล้านยูโร (ไตรมาสที่ 4 ปี 2009: 11 ล้านยูโร, ไตรมาสที่ 3 ปี 2010: 10 ล้านยูโร)